MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL
Top stories

Kazachstan ratyfikuje umowę o budowie wspólnego zakładu z Rosją

Kazachstan ratyfikuje umowę o budowie wspólnego zakładu z Rosją

Kazachstan ratyfikował porozumienie z Rosją w sprawie realizacji projektu budowy i eksploatacji zakładu produkcji nawozów sztucznych w Kazachstanie, poinformował minister przemysłu i rozwoju infrastruktury Kazachstanu Beibut Atamkulov.

Wiadomo, że projekt jest realizowany przez rosyjską firmę Eurochem, która jest spółką zależną ponadnarodowej firmy EuroChem Group.

"Umowa przewiduje stworzenie niezbędnych warunków inwestycyjnych i regulacyjnych w celu zapewnienia budowy i eksploatacji w regionie Zhambyl kompleks chemiczny z pełnym cyklem produkcyjnym od wydobycia fosforytów do produkcji produktów zorientowanych na eksport - nawozów mineralnych i przemysłowych produktów ubocznych" - powiedział.

Kompleks górniczy, który będzie wykorzystywany do wydobycia do 660 tysięcy ton fosforytów rocznie, został już oddany do użytku.

Jednostka średniego kruszenia i drobnego mielenia ma wydajność 640 tys. ton rocznie. Suma inwestycji wyniosła 126 mln dolarów. Do tej pory powstało 550 nowych miejsc pracy.

Made in Russia / Wyprodukowano w Rosji

Autor: Maria Buzanakova

0