MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL
Top stories

Ponad 200 organizacji naukowych otrzyma dotacje na unowocześnienie swojej bazy aparaturowej.

Ponad 200 organizacji naukowych otrzyma dotacje na unowocześnienie swojej bazy aparaturowej.

Ponad 200 organizacji naukowych i edukacyjnych w Rosji otrzyma w tym roku 11,8 mld rubli dotacji na modernizację bazy oprzyrządowania, powiedział wicepremier Dmitrij Czernyszenko.

"Zwiększamy roczne finansowanie i rozszerzamy liczbę uniwersytetów i instytutów badawczych, które otrzymają wsparcie państwa. W tym roku 205 wiodących organizacji otrzyma środki na odnowienie bazy oprzyrządowania", - powiedział.

W sumie na organizacje edukacyjne i badawcze zostanie przeznaczone 11,8 mld rubli. Jest to prawie cztery miliardy więcej w porównaniu z rokiem 2021, - powiedział zastępca przewodniczącego.

"Jednym z warunków przyznania dotacji jest to, aby co najmniej 15% całego zakupionego sprzętu było produkcji rosyjskiej" - sprecyzował Czernyszenko.

W ciągu ostatnich trzech lat rząd przeznaczył ponad 25 mld rubli na unowocześnienie bazy oprzyrządowania, przypomniał wicepremier. Nowy, nowoczesny sprzęt pojawił się już w 268 organizacjach naukowych i edukacyjnych, wynika z komunikatu na stronie internetowej Gabinetu.

W sumie złożono 209 wniosków o przyznanie dotacji w 2022 roku. Każda organizacja musiała dostarczyć listę wymaganych dokumentów, m.in. program aktualizacji bazy aparaturowej, uzasadnienie dla każdego urządzenia naukowego i laboratoryjnego lub wyposażenia.

Wielkość grantu w każdym przypadku była określana na podstawie szeregu parametrów: wielkości bazy aparaturowej, kierunku naukowego organizacji, jej efektywności naukowej, zaawansowania technologicznego sprzętu, produktywności środków finansowych, liczby pracowników naukowych.

Wśród grantobiorców są m.in. Instytut Fizyczny im. Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Instytut Kurczatowa, Instytut Fizyczno-Techniczny im.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustowa

0