MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL
Top stories

Moskwa zwiększyła produkcję przemysłową o prawie 30%

Moskwa zwiększyła produkcję przemysłową o prawie 30%

Wielkość produkcji przemysłowej za jedenaście miesięcy ubiegłego roku w Moskwie wzrosła o 29,2% w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku, powiedział zastępca mera stolicy Władimir Efimow.

Zauważył on, że wzrost w branżach produkcyjnych wyniósł 30,6%. Wzrost nastąpił głównie dzięki przemysłowi chemicznemu, elektronicznemu i spożywczemu, produkcji leków. W tym samym czasie wzrost odnotowano w inżynierii mechanicznej, przemyśle lekkim, produkcji papieru i przetwórstwa drewna.

Wzrost przemysłu wytwórczego wpłynął na wielkość moskiewskiej produkcji przemysłowej jako całości, zaznaczył Efimov. Sprecyzował on, że w ciągu jedenastu miesięcy ubiegłego roku wzrosła ona o 29,2% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku.

W tym samym okresie produkcja przemysłu chemicznego wzrosła o 43,5%. Przyczynił się do tego wzrost produkcji farb, lakierów i innych materiałów powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniających.

Nadal rosła produkcja leków i materiałów wykorzystywanych do celów medycznych. Tym samym w okresie styczeń-listopad ub.r. segment ten zwiększył się o 32,6%.

"Produkcja żywności wzrosła o 14,1% kosztem dodatniej dynamiki produkcji gotowych pasz dla zwierząt, półproduktów mięsnych, a także przetwórstwa i konserwowania owoców i warzyw" - powiedział szef stołecznego departamentu polityki inwestycyjnej i przemysłowej Aleksander Prochorow.

Dodał, że w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy ubiegłego roku wielkość przetwórstwa drewna i produkcji wyrobów z drewna wzrosła o 71%. Szef departamentu powiązał to ze zwiększonym popytem na materiały remontowe.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustowa

0