Podziel się
Aktualizuj subskrypcję
Dziękuję za zapisanie się!
Zapisz się do Wykonane w Rosji today i zdobądź najciekawsze wiadomości o rosyjskim biznesie, eksporcie i kulturze dzisiaj!
Media społecznościowe i abonament RSS

2016-06-01 03:38

CAHI i Uniwersytet w Patras podpisały memorandum mające na celu wzmocnienie współpracy

Na rozkaz prezydenta Rosji Władimira Putina rok 2016 został ogłoszony Rokiem Federacji Rosyjskiej w Republice Greckiej i Rokiem Republiki Greckiej w Federacji Rosyjskiej. Krok ten został podjęty w celu wdrożenia w obu krajach obszernego programu w dziedzinie nauki, edukacji, kultury, gospodarki, turystyki, sportu i religii.

W ramach rozwoju współpracy naukowo-technicznej z Unią Europejską, 23 maja na Uniwersytecie w Patras odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli Centralnego Instytutu Aerohydrodynamiki im. prof. N.E. Żukowskiego (CAHI) - zastępcy dyrektora generalnego Instytutu - szefa kompleksu sił powietrznych Michaiła Żiczenkowa oraz szefa współpracy z krajami europejskimi Jewgienija Andriejewa.

Ważnym wydarzeniem było podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy TsAGI i Uniwersytetem w Patras, mającego na celu wzmocnienie strategicznej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w przemyśle lotniczym poprzez realizację krajowych, dwustronnych i europejskich programów ramowych.

Podczas seminarium delegacja TsAGI omówiła perspektywy współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu w Patras i greckiego greckiego przemysłu lotniczego. Strony przedstawiły plany rozwoju współpracy, w której mają uczestniczyć specjaliści z Wydziału Aeromechaniki i Technologii Lotniczych MIPT.

Podziel się
Komentarze są zakazane po upływie 5 dni od publikacji ze względu na politykę redakcyjną