Lomonosov Moscow State University Marine Research Center

Lomonosov Moscow State University Marine Research Center

Het Centrum voor marien onderzoek van de Lomonosov-universiteit van Moskou werd opgericht om marien onderzoek te verrichten.

MSU MRC is in 2014 opgericht. Het doel van het bedrijf is het leveren van diensten voor het organiseren en uitvoeren van onderzoek in de zee- en kustzone. Een van de belangrijkste diensten is milieuonderzoek en monitoring, variërend van koolwaterstof-, olie- en gasstudies tot de beoordeling van de impact van economische activiteiten op het milieu. De technische onderzoeksdienst biedt de mogelijkheid om de technologische en milieutechnische voorwaarden voor de gunstige ligging van de infrastructuur te beoordelen.

Cartografische en GIS-ondersteunende diensten maken de uitvoering van elk GIS-project mogelijk, met inbegrip van materiaal voor rapporten en GIS-ontwikkeling voor publicatie op het internet. De onderneming voert onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden uit. Daarnaast worden er samen met Russische en buitenlandse onderwijsinstellingen seminars, conferenties, praktijken en opfriscursussen gehouden.