De uitvoer van vleesproducten uit Moskou is met bijna de helft gestegen
2021-01-11 05:07

De uitvoer van vleesproducten uit Moskou is met bijna de helft gestegen

In het afgelopen jaar, 2020, zijn de buitenlandse leveringen van vleesproducenten uit Moskou aanzienlijk toegenomen in vergelijking met 2019. Volgens de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar bedroeg het totale volume van de vleesleveringen aan buitenlandse kopers in geld uitgedrukt 66,23 miljoen USD. Dit cijfer is maar liefst 46,77% hoger dan de resultaten van dezelfde verslagperiode van het voorgaande jaar, 2019.

Groei export ondanks wereldwijde crisis

Meer gedetailleerd commentaar op de toestand van de industrie van buitenlandse leveringen van vleesproducten werd gegeven door de vice-burgemeester van Moskou voor economisch beleid Vladimir Efimov. Hij benadrukte dat de markt voor vleesproducten wereldwijd wordt beschouwd als een van de meest stabiele, voorspelbare en zich duurzaam ontwikkelende markten. De dichtstbijzijnde bevestiging daarvan - een voorwaarde van de Russische en, in het bijzonder, de Moskouse export in dit segment van de voedselverwerkende industrie. Zelfs in het licht van een ernstige wereldwijde crisis in verband met de pandemie is het volume van de aankopen van Moskouse fabrikanten uit het buitenland niet alleen niet gedaald, maar zelfs aanzienlijk toegenomen, aldus Efimov.

De locoburgemeester merkte ook op dat bijna de helft van de metropolitane vleesexport bestaat uit slachtafval van vlees en gevogelte. Moskouse ondernemingen verscheepten dergelijke producten in drie kwartalen van 2020 voor een totaalbedrag van 32,68 miljoen dollar, dat is 112% meer in vergelijking met de periode van januari tot september 2019. De grootste afnemers van pluimveevlees en bijproducten waren China, Kazachstan en Kirgizstan. Aan deze landen leverden de Moskouse vleesproducenten producten ter waarde van respectievelijk 18,06 miljoen dollar, 8,97 miljoen dollar en 2,19 miljoen dollar.

Nieuwe trends en veelbelovende markten

Alexander Prokhorov, het hoofd van het Moskouse departement voor industriebeleid, heeft enkele details in de vraag meegedeeld. Hij vertelde dat in 2020 vleesproducten van de Moskouse productie aan 23 landen zijn geleverd. De koplopers bij de aankoop van allerlei produkten waren datzelfde China en Kazachstan, alsmede Wit-Rusland, Iran en Hong Kong.

Grootstedelijke fabrikanten van vleesproducten hebben zelfs nieuwe markten voor zichzelf geopend. Zo werden vorig jaar de leveringen van Moskou-produkten aan Georgië, Moldavië, Turkmenistan en Oezbekistan vastgesteld of uitgebreid. De grootste vraag is er naar bevroren en vers gekoeld rundvlees, concludeerde Aleksandr Prokhorov.

Ook de deskundigen van het Moskouse centrum voor exportsteun "Mosprom" gaven hun standpunt te kennen en vestigden de aandacht op enkele belangrijke gebieden waar vleesprodukten van Moskouse bedrijven kunnen worden afgezet. Volgens de resultaten van de analyse is er dus veel vraag naar vlees van pluimvee in Kirgizstan, Kazachstan en Azerbajdzjan. Terzelfder tijd geven Wit-Rusland, Polen en China de voorkeur aan varkensvlees en rundvlees. Verwerkte vleesprodukten van Moskouse producenten worden hoofdzakelijk gekocht door Duitsland, Japan en Groot-Brittannië.

Natalia Shuvalova, de directeur-generaal van het "Mosprom"-centrum, voegde daaraan toe dat de markt van Azië en de Stille Oceaan, met name Vietnam en China, moet worden beschouwd als de motor voor de toekomstige groei van de uitvoer van vleesproducten uit Moskou. Beide landen hebben de laatste tijd overwegend meer vlees aangekocht. Volgens deskundigen van Mosprom zou, als de huidige tendens tot 2025 aanhoudt, de mondiale vraag naar vlees door deze landen met 13 miljard dollar kunnen toenemen. Dat wil zeggen dat de consumptie van vleesproducten in de wereld elk jaar met 4,4% zal toenemen.

Het aanbod van vlees uit bedrijven in de buurt van Moskou zal toenemen

Naast de hoofdstad zelf leveren de ondernemingen in de regio Moskou ook vleesprodukten aan buitenlandse markten. En ook hier kunnen we spreken van een positieve trend op basis van de resultaten van 2020. En de groeidynamiek is hier nog uitgesprokener dan in Moskou zelf.

Zo hebben producenten uit de regio Moskou in de eerste negen maanden van 2020 voor in totaal 82 miljoen dollar aan vleesproducten van allerlei pluimage verscheept naar buitenlandse kopers. Dit is vier keer meer dan de indicatoren van 2019, meldde de persdienst van het regionale ministerie van Landbouw. In de voorgaande periode heeft de regio Moskou voor slechts 16,8 miljoen dollar aan vleesprodukten voor de export geleverd.

De minister van Landbouw van de regio Moskou, Andrei Razin, prees het werk van de bedrijven-producenten van vleesprodukten en noteerde de grootste exporteurs in het afgelopen jaar. Cherkizovo uit Kashira en Marr Russia uit Odintsovo waren de plaatselijke recordhouders op exportgebied.

Andrej Razin noemde ook de grootste afnemers van vleesprodukten van de bedrijven in de omgeving van Moskou. In 2020 zijn dat China, met het grootste aandeel van 73%, Oekraïne - 16% en Kazachstan - 4%. In al deze richtingen werden in 2020 meer producten verscheept dan in het voorgaande jaar, concludeerde de minister.

Structuur van de totale uitvoer van vleesproducten uit de Russische Federatie

De positieve tendensen in de groei van de uitvoer van vleesprodukten door de producenten van Moskou en de regio Moskou zijn geenszins uitzonderingen en geen individuele gevallen. In 2020 is de Russische uitvoer van dergelijke producten in beginsel aanzienlijk in volume toegenomen.

Volgens het centrum "Agroexport" onder het ministerie van Landbouw van de Russische Federatie, werd dit jaar vlees geleverd in het buitenland met 55% meer dan in 2019, in totaal meer dan 500 duizend ton. In geld uitgedrukt is de groei bijna even groot - met 54%, en het totale bedrag van de contracten voor leveringen beliep 860 miljoen dollar.

Volgens de voorlopige economische resultaten van het jaar, die door de douanedienst zijn samengevat, waren vleesprodukten vorig jaar de koplopers wat de groei betreft, en overtroffen zij vijf andere belangrijke groepen voedingsmiddelen.

Zo is de hoeveelheid naar het buitenland verscheept pluimveevlees met 41% gestegen - 285 duizend ton in natura en met 32%, tot 419 miljoen dollar - in geld uitgedrukt. Opmerkelijk is dat een groot deel in waarde - 355 miljoen dollar, of 85% van de totale zendingen afkomstig was van delen en bijprodukten van kippen, en veel minder van onverdeelde karkassen - ongeveer 12%, of 51 miljoen dollar. Rusland exporteerde voor 13 miljoen dollar aan kalkoenvlees, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar.