Rechtbank beveelt Google om
2021-04-14 09:24

Rechtbank beveelt Google om "Tsargrad" op YouTube te deblokkeren

Het Arbitragehof van Moskou heeft uitspraak gedaan in een rechtszaak die internetzender Tsargrad Media had aangespannen tegen Google, waarbij het buitenlandse bedrijf werd verplicht de blokkering van het account van de tv-zender op YouTube op te heffen.

Bovendien gelastte de rechtbank een terugbetaling voor het te gelde maken van de inhoud.

Google weigerde diensten te verlenen in het kader van de overeenkomst, onder verwijzing naar de Amerikaanse sancties tegen de oprichter van Tsargrad Konstantin Malofeev, aldus de media. De rechtbank was het echter niet eens met het standpunt van de gedaagde en paste artikel 248, lid 1, van het wetboek van strafvordering van de Russische Federatie toe, dat is ingevoerd bij de "Wet Lugovoi".

In Rusland heeft de rechtbank voor het eerst de ingezeten onderneming van het land dat de sancties heeft opgelegd, verplicht om haar verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen, die zij na de oplegging van eenzijdige sancties heeft geweigerd na te komen.

Aldus heeft de rechtbank geoordeeld dat de sanctiewetten in strijd zijn met de Russische openbare orde wanneer zij worden toegepast op het gedrag van een buitenlandse vennootschap. De rechtbank heeft ook een beslissing ten gronde genomen op basis van een nieuwe regel, namelijk artikel 248, lid 1, van de Arbitrageprocedurecode van de Russische Federatie, zo meldden de media.

Made in Russia // Gemaakt in Rusland

Auteur: Ksenia Gustova