Kambin over prijzen:
2021-06-03 03:05

Kambin over prijzen: "Dwingen we producenten om tegen een bepaalde prijs te verkopen?"

Er is geen strikte administratieve regulering van de voedselprijzen in Rusland. Dit verklaarden de leiders van het financieel-economisch blok in de Russische regering op het Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg.

Minister van Financiën Anton Siluanov benadrukte dat op de voedselmarkt gebruik wordt gemaakt van reguliere marktmechanismen zonder "rigide administratieve prijsstelling".

"Iedereen heeft het over administratieve prijsregulering. Dwingen we producenten om producten tegen een bepaalde prijs te verkopen? Als een landbouwproducent vroeger een exportsubsidie kreeg en alles voor de export joeg, en de producten in prijs stegen, betekent dit dat we de subsidies moeten afschaffen. Of ze geven op voorwaarde dat de producent ermee instemt om ze in (prijs)corridors te verkopen - we handelen alleen op die manier. Of uitvoerrechten of een demper. Dit zijn normale marktmechanismen," zei Siluanov.

"Het is niet zo dat wij zeggen dat de winkels morgen nog maar brood voor 100 roebel zullen verkopen. We moeten deze situatie hier dus niet oververhitten. Ja, het baart ons zorgen - de situatie met hoge prijzen baart ons zorgen. Maar er zijn vele marktinstrumenten waarmee wij werken", voegde hij eraan toe.

De Russische minister van Economische Ontwikkeling, Maxim Reshetnikov, is een soortgelijke mening toegedaan.

"De kwestie van de prijsregulering is waarschijnlijk de meest urgente van de laatste tijd. Wij zijn zo goed als afgestapt van administratieve maatregelen, maar dit betekent niet dat wij niet onderhandelen met sommige industriële organisaties", aldus de minister.

Hij wees ook op het belang van flexibele mechanismen voor uitvoerrechten, dempers. "Die zijn bedoeld om het effect van externe prijsschommelingen te beperken. Wij nemen zeer zorgvuldig beslissingen. We overwegen zorgvuldig de evenwichten om in geen geval de aantrekkelijkheid van investeringen in de landbouw te verminderen, zodat het aantrekkelijk zou zijn voor producenten en exporteurs, en natuurlijk om de consument te beschermen, "- zei Reshetnikov.

Het internationale economische forum in Sint-Petersburg vindt plaats van 2 tot 5 juni. Dit jaar is het thema "Opnieuw samen. Economie van de nieuwe realiteit". Het evenement wordt georganiseerd door de Roscongress Foundation.

Made in Russia // Gemaakt in Rusland

Auteur: Maria Buzanakova