In Rusland opgericht wetenschappelijk centrum ter bestrijding van woestijnvorming
2021-06-18 03:33

In Rusland opgericht wetenschappelijk centrum ter bestrijding van woestijnvorming

Het eerste wetenschappelijke centrum van Rusland ter bestrijding van woestijnvorming is in Volgograd verschenen.

Het is opgericht op basis van het Federaal Wetenschappelijk Centrum voor Agro-ecologie, Geïntegreerde Landaanwinning en Beschermde Bebossing van de Russische Academie van Wetenschappen, met steun van het Ministerie van Landbouw en het Ministerie van Natuur.

Volgens de autoriteiten is dit probleem voor Rusland nu zeer urgent. 65% van de landbouwgrond, 28% van de hooilanden en 50% van de weilanden in ons land zijn gevoelig voor erosie - er zijn regelmatig droogteperioden, de bodem wordt vernietigd door droge winden en stofstormen.

De kuststreken van de Kaspische Zee hebben hiervan de grootste schade ondervonden. In Kalmykië wordt 4,4 miljoen hectare land als ongunstig beschouwd, in de regio Astrakhan - meer dan 4 miljoen, in Dagestan - 2,4, in de regio Volgograd - 1,4 miljoen hectare.

In februari 2021, tijdens zijn reis naar Kalmykië, heeft Misjustin hem opgedragen nauwer samen te werken om woestijnvorming tegen te gaan, en daarbij wetenschappers, federale agentschappen en de lokale overheid te betrekken.

Gemaakt in Rusland // Made in Russia

Auteur: Maria Buzanakova