2021-07-19 04:34

"RK-Invest en de World Association of Investment Agencies hielden een bijeenkomst

Het hoofd van het investeringsplatform van de Roscongress Foundation - RK-Investments Foundation Alexander Shatirov en het hoofd van de World Association of Investment Agencies (WAIPA) Bostjan Scalar bespraken plannen voor samenwerking.

De werkbijeenkomst werd georganiseerd nadat "RK-Investments" onlangs de status van WAIPA-lid had gekregen. De partijen werden het eens over mogelijke gebieden van samenwerking, waaronder de organisatie van evenementen met de deelname van WAIPA en internationale investeringsagentschappen in de Roscongress Foundation.

De leiders van de organisaties bespraken ook de samenwerking tussen investeringsagentschappen uit verschillende landen, het leggen van contacten en de uitwisseling van ervaring en informatie op het gebied van het aantrekken van investeringen.

"Lidmaatschap van en samenwerking met de World Association of Investment Agencies (WAIPA) zal het Fonds in staat stellen te werken in overeenstemming met de internationale normen op het gebied van het aantrekken van investeringen en samen te werken met de partners en de internationale ervaring toe te passen om de meest effectieve strategie te ontwikkelen voor de uitvoering van deze taak," - zei Shatirov.

Made in Russia / Gemaakt in Rusland

Auteur: Maria Buzanakova