Er komt één internationale handelsonderneming in de EU-EER
2021-07-23 03:55

Er komt één internationale handelsonderneming in de EU-EER

De Euraziatische Economische Unie (EAEU) is van plan een eengemaakt douanevervoersysteem op te zetten. Volgens de unie zal dit beperkingen op de handel wegnemen en de interactieprocessen tussen de lidstaten en derde landen versnellen.

Sergej Vladimirov, directeur van de afdeling Douanerecht en Rechtshandhaving van de Euraziatische Economische Commissie, benadrukte dat handel de belangrijkste hefboom wordt voor de ontwikkeling van landen in marktomstandigheden.

"Wij zijn begonnen met de voorbereiding van een ontwerp voor een internationaal verdrag, dat een verbetering van de elementen van een eenvormig systeem van douanevervoer zal omvatten, en wij overwegen de toetreding van derde landen. Het gaat in de eerste plaats om een elektronische documentenstroom, de mogelijkheid om navigatiezegels te gebruiken, de verbetering van elektronische mechanismen en de uitwisseling van informatie tussen agentschappen. De deelnemers zullen in staat zijn het vrachtverkeer en het transitpotentieel van de Unie te vergroten", aldus Vladimirov.

Naar verwachting zal in het kader van de werkzaamheden ook een nieuwe instelling worden opgericht - een internationale handelsmaatschappij met de rechten van douanevertegenwoordigers - aldus het afdelingshoofd.

"Het zal de mogelijkheid hebben om goederen aan te geven en informatie te verstrekken vanaf internetsites. Het zal zowel voor de regelgevende autoriteiten als voor de particulieren gemakkelijk zijn. Deze nuancering zal de tijd van de douaneaangifte van goederen verkorten", legde de deskundige uit.

Volgens hem zullen de klanten bij het winkelen geen bijzondere veranderingen opmerken. "Wanneer zij een bepaald product op de sites zullen overwegen, om te bepalen welke vervoerder zij zullen gebruiken om de goederen te verlaten, zal er ook een exploitant van de elektronische handel zijn, die aanvankelijk hun diensten reeds in de kosten van de goederen zal opnemen", - zei Vladimirov.

"Bovendien wordt aangenomen dat de goederen die reeds voldoen aan de technische voorschriften, goedgekeurd door de "vijf" (Lid-Staten van de EGA), op de Internet-sites zullen worden geplaatst. Er wordt een operator opgericht die alle procedurekwesties in verband met het verkrijgen van informatie op de internetsites, het verstrekken van informatie over goederen aan de douaneautoriteiten en het ontvangen en vrijgeven van goederen zal behandelen", voegde Vladimirov eraan toe.

Het instrument zal de mogelijkheid om de goederen te ontvangen versnellen, verzekerde hij.

Maksat Mamytkanov, minister van de Euraziatische Economische Commissie voor douanesamenwerking, merkte van zijn kant op dat de Euraziatische ruimte goede doorvoermogelijkheden heeft. "Het zou, op zijn zachtst gezegd, verkeerd zijn deze niet te gebruiken. Onze douane-eenheden werken nu aan een regelgevend kader dat gemeenschappelijke normen zal opstellen voor douanevoorschriften en voor het verkeer van goederen en diensten," zei hij.

Made in Russia / Gemaakt in Rusland

Auteur: Maria Buzanakova