In Rusland zal een nieuwe methode voor de beoordeling van het investeringsklimaat verschijnen
2021-09-27 11:26

In Rusland zal een nieuwe methode voor de beoordeling van het investeringsklimaat verschijnen

De nieuwe methode voor de beoordeling van het investeringsklimaat zal in Rusland op 1 november worden goedgekeurd. Het Agentschap voor Strategische Initiatieven (ASI) Svetlana Chupsheva deelde dit mee.

"Het project voor de nieuwe investeringsrating is al klaar. We zijn van plan om het binnen afzienbare tijd aan de investeringsraad in Tatarstan voor te leggen. Ik denk dat we het tegen 1 november zullen goedkeuren in de beoordelingscommissie. Ook dit jaar zullen we beginnen met het onderzoeken en vormen van statistische gegevens in overeenstemming met de nieuwe methodologie van de rating," - zei TASS.

Zij merkte op dat de wijzigingen werden ontwikkeld op basis van de voorstellen van deskundigen, vertegenwoordigers van de autoriteiten van de regio's van het land, bedrijfsverenigingen en verschillende groepen van ondernemers.

De nationale rating van het investeringsklimaat wordt sinds 2014 opgesteld door de ASI in opdracht van de Russische president. Het beoordeelt de inspanningen van regionale overheden om gunstige voorwaarden te scheppen voor het zakendoen en identificeert beste praktijken, en de resultaten stimuleren de concurrentie om investeringen op regionaal niveau.

Gemaakt in Rusland / Made in Russia

Auteur: Maria Buzanakova