Registratie van btw-teruggaaf voor goederenvervoer over water zal in Rusland worden vereenvoudigd
2021-11-18 12:36

Registratie van btw-teruggaaf voor goederenvervoer over water zal in Rusland worden vereenvoudigd

De Russische Staatsdoema heeft in eerste lezing amendementen op de belastingwet aangenomen die de bevestiging van het BTW-nultarief voor Russische exporteurs bij internationale zendingen op zee- en rivierschepen vereenvoudigen.

Zoals in het Russisch exportcentrum wordt uitgelegd, moet men nu van de douaneautoriteiten een stempel "laden is toegestaan" krijgen om goederen per rivier- of zeeschip uit het land te kunnen uitvoeren en de BTW terugbetaald te krijgen. Nu gaat men dat vereiste afschaffen: exporteurs zullen de uitvoer van goederen kunnen bevestigen op basis van elektronische interactie tussen de douanedienst (FCS) en de belastingdienst (FTS).

Indien de Federale Belastingdienst van de douane een bevestiging ontvangt van de toestemming tot laden - zal de exporteur een BTW-teruggave ontvangen, zo niet - dan zal het nultarief als niet-bevestigd worden beschouwd.

De in het wetsontwerp van de Russische regering voorgestelde wijzigingen van de belastingwetgeving worden voorbereid in het kader van de werkzaamheden voor de transformatie van het ondernemingsklimaat op het gebied van de uitvoer van goederen en diensten. Als de wijzigingen worden goedgekeurd, zullen zij naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden.

Made in Russia // Gemaakt in Rusland

Auteur: Karina Kamalova