De opbrengst van appelboomgaarden in Rusland is met een factor 1,3 toegenomen
2021-11-18 03:55

De opbrengst van appelboomgaarden in Rusland is met een factor 1,3 toegenomen

Russische tuinders hebben dit jaar meer dan 1,2 miljoen ton appels geoogst, dat is 1,3 keer meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd gaat de fruitoogst nog steeds door, aldus het Russische ministerie van Landbouw.

"De meest gunstige gebieden voor de industriële appelproductie zijn van oudsher het zuiden, de noordelijke Kaukasus en Centraal-Rusland. Naast de georganiseerde sector zijn grote particuliere nevenbedrijven - vooral in de republieken van de Noordelijke Kaukasus - goed voor aanzienlijke teeltvolumes", aldus het ministerie.

Tuinders kunnen nu gebruik maken van de "aanmoedigingssubsidie" om de vestiging en het onderhoud van meerjarige bomen te ondersteunen, zoals de aankoop van plantgoed, meststoffen, latwerkconstructies of anti-hagelnetten voor intensieve boomgaarden. De grootste coëfficiënten worden vastgesteld bij de berekening van de tarieven voor de aanplant van superintensieve boomgaarden (ten minste drie) en voor de aanplant van fruitboomkwekerijen en boomkwekerijgewassen (respectievelijk ten minste drie en ten minste vier).

Volgens het bureau heeft de overheidssteun het in vijf jaar mogelijk gemaakt het areaal boomgaarden aanzienlijk uit te breiden en de commerciële produktie van fruit- en kleinfruitprodukten bijna te verdubbelen.

Gemaakt in Rusland // Made in Russia

Auteur: Ksenia Gustova