Aktualne informacje na temat katalogu Wykonane w Rosji, rosyjskiego biznesu, kultury i ekspertów

Przyjmujemy zgłoszenia od sponsorów medialnych (telewizja, czasopisma, strony internetowe, blogi, itp.), ekspertów i dziennikarzy zainteresowanych uzyskaniem aktualnych informacji o rosyjskim biznesie i kulturze, organizatorów wystaw zainteresowanych udziałem firm rosyjskich, inwestorów zagranicznych i biznesmenów zainteresowanych bezpośrednim kontaktem z rosyjskimi firmami i ekspertami.