Anulowanie ceł importowych w Uzbekistanie może negatywnie wpłynąć na popyt na towary z Rosji
2021-06-16 02:37

Anulowanie ceł importowych w Uzbekistanie może negatywnie wpłynąć na popyt na towary z Rosji

Decyzja władz Uzbekistanu o zniesieniu ceł importowych na prawie 700 rodzajów sprzętu technologicznego może negatywnie wpłynąć na popyt na takie produkty z Rosji, ponieważ obecnie towary krajowe w ramach umowy o strefie wolnego handlu WNP nie podlegają cłom przy imporcie do Uzbekistanu. Zostało to zgłoszone do projektu "Made in Russia" przez misję handlową Federacji Rosyjskiej.

W czerwcu Gabinet Ministrów środkowoazjatyckiego kraju podjął decyzję o zniesieniu ceł importowych na 676 rodzajów sprzętu technologicznego.

"Na podstawie protokołu o stosowaniu umowy o strefie wolnego handlu WNP z 18 października 2011 roku, cła nie są stosowane w Uzbekistanie w imporcie towarów z Rosji. W związku z tym zauważamy, że dynamika popytu na rosyjskie towary z listy wyposażenia technologicznego zwolnionego z ceł i VAT może zmienić się w negatywnym kierunku, biorąc pod uwagę obecną równą dostępność towarów na rynku innych krajów producentów i zwiększoną konkurencję niszową" - wyjaśniła rosyjska misja handlowa w Uzbekistanie.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Ksenia Gustowa