2021-09-13 04:17

"Most przyjaźni: Rosja i Afryka zakładają konsorcjum edukacyjne

Rosja i Afryka utworzyły konsorcjum "Russian-African Network University". (RAFU), zrzeszające 12 rosyjskich uczelni i ośrodków badawczych z doświadczeniem we współpracy z krajami kontynentu afrykańskiego, podał Afrocom.

"Utworzenie Russian-African Network University przyczyni się do wzmocnienia współpracy w zakresie edukacji, nauki i rozwoju gospodarczego między naszym krajem a państwami kontynentu afrykańskiego. Ponadto, RAFU jest swoistym mostem przyjaźni dla studentów Rosji i Afryki" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Walerij Falkow.

Według niego, priorytetowymi celami RAFU będzie stworzenie jednolitej przestrzeni edukacyjnej i naukowej, wypracowanie mechanizmów rozwoju mobilności akademickiej i studenckiej, a także ułatwienie dialogu międzykulturowego i wzajemnego wzbogacania się kultur i języków.

Określono, że model edukacyjny RAFU będzie funkcjonował jako ujednolicona pula kursów i dyscyplin w języku rosyjskim, angielskim i francuskim, dostępnych dla uczestników konsorcjum. Te same kursy będą stanowiły podstawę wspólnych programów edukacyjnych.

Członkami RAFU na początkowym etapie były Południowy Uniwersytet Federalny, Kazański (Region Wołgi) Uniwersytet Federalny, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Astrakhan State Medical University, Russian State Hydrometeorological University, National Research University "MPEI", Moscow State University of Food Industry, Russian State Geological Exploration University imienia Sergo Ordzhonikidze, Russian State University of Humanities, Russian State University of Oil and Gas, Moscow State Technical University imienia M.W. Łomonosowa, Russian State University of Oil and Gas imienia A.W. Łomonosowa i inne. A.N. Kosygina (Technologia. Projektowanie. Sztuka), Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, Instytut Biologii Mórz Południowych im. A.O. Kowalewskiego, Rosyjska Akademia Nauk.

Made in Russia // Made in Russia

Autor: Karina Kamalova