MADE IN RUSSIA

Wszystkie regiony
POL

O projekcie.
Logo "Made in Russia"

Logo "Made in Russia" jest dystrybuowane bezpłatnie do firm (na zasadzie wolnej licencji), osób prywatnych, władz publicznych i korporacji państwowych

Logo może być używane przez wszystkie osoby prawne i fizyczne, które mają prawo do używania nazwy "Made in Russia" zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej (wszelką odpowiedzialność za umieszczenie logo firmy i osoby fizyczne ponoszą niezależnie w ramach prawa Federacji Rosyjskiej).

Firmy i osoby prywatne używające logo mają możliwość bezpłatnej publikacji pięciu (5) wiadomości rocznie w biuletynach Made in Russia, w tym bezpłatnych wiadomości o logo na produktach, wypuszczeniu produktów z logo i innych zastosowaniach logo.

logo1Rosyjska, pionowa wersja logo
logo2Rosyjska, pozioma wersja logo
logo3Angielska, pionowa wersja logo
logo4Angielska, pozioma wersja logo

Logo wspierające markę Made in Russia jest zalecane do umieszczania na produktach, materiałach promocyjnych i stronach internetowych z odnośnikiem do systemu informacyjnego i handlowego Made in Russia. madeinrussia.ru


Zdobądź logo "Made in Russia"
Naciskając przycisk "Wyślij wiadomość", wyrażasz zgodę napolityka prywatności